70 Metis – 70 Istorijų

 

 

JAV LB priklauso visi  čia gyvenantys lietuviai: mus vienija tapatybės ir tradicijų išlaikymas, kalba, tautinės kultūros puoselėjimas ir ugdymas. Visa tai lemia lietuvybės likimą. Istorijos vingiuose lietuviai randa vietą, būdą išgyventi, kad išliktų savimi pasitikinčiais ir saugančiais lietuvišką tapatybę.

 Mūsų gyvenimai įvairūs: įvairiaspalviai, žaižaruojantys, o gal blankoki… Kokie jie bebūtų, tai yra mūsų istorijos. Jos – kaip tie spalvoti karoliukai, suverti į vieną vėrinį, o gal sujungtos į DNR spiralę, kad nepasimestų, laikytųsi viena kitos. Juk būti kartu visada smagiau, jaukiau… Taip ir laikosi mūsų gyvenimai, suverti ant bendruomenės “siūlo”, kad saugotų, turtintų ir puoštų mūsų kasdienybę.

 Kame užkoduotas tas lietuvybės genas?  Tai bandysime sužinoti dalydamiesi istorijomis, kurių herojai gyvena šalia mūsų. Su jais susitinkame, kalbamės, o kartais galbūt praeiname pro šalį jų nepažinę… 

 

 

 

 

 

 

Algimantas Gustaitis. Prailgintos jaunystės atstovas 

 

 

Danelės Vidutis gyvenimas, pašvęstas senelių ir tėvų gimtinei

Širdžių vienybės šventė 

Šv. Kalėdų metas mečetėje 

 

 

Romualdas KriaučiūnasJAV LB jaunesnė už mane!

 

 

Monsinjoras A. Kontautas: “Svarbiausia būti žmogumi”

 

 

Kovo 11-oji: jubiliejus virto netikėta švente

 

 

Laima Liutikienė: 

Lietuvybė – cheminė medžiaga mano kraujyje

 

 

Janina Udrienė: 

Mūsų vyresniujų, pareiga – padėti būsimiems lyderiams

 

 

Prof. Bronius Vaškelis: 

Visada buvau atsidavęs Lietuvai

 

 

Lietuviškojo dienos mero pagerbimo tradicija

 

 

Remigijus Satkauskas: 

Svarbu, kad mūsų šaknys nebūtų nukirstos

 

 

 

Prof. Jonas Zdanys:

Mano pareiga padėti mūsų tautai

 

 

Juozas Vytautas Gaila:

Gimiau lietuviu, juo ir baigsiu gyvenimą

 

 

Jūratė Švedaitė:

 

Esame maža tauta, bet turime turtingą istoriją, kultūros ir meno tradicijas

 

 

Kertinis akmuo

Vaida Meižys

Kas yra bendruomenė? Išgirdus šį žodį, kyla asociacijos su žodžiais draugauti…

 

 

Kaip išgyvenome Sausio 13-ąją Niujorke

 

Laima Vincė

 

 

Prof. dr. Rima Kašubaite-Binder:

 

 Lituanistinės mokyklos turi išlikti

 

 

Sigita Šimkuvienė: 

Į JAV LB siekiau pritraukti kuo daugiau jaunų, talentingų žmonių