70 Metis – 70 Istorijų

 

 

JAV LB priklauso visi  čia gyvenantys lietuviai: mus vienija tapatybės ir tradicijų išlaikymas, kalba, tautinės kultūros puoselėjimas ir ugdymas. Visa tai lemia lietuvybės likimą. Istorijos vingiuose lietuviai randa vietą, būdą išgyventi, kad išliktų savimi pasitikinčiais ir saugančiais lietuvišką tapatybę.

 Mūsų gyvenimai įvairūs: įvairiaspalviai, žaižaruojantys, o gal blankoki… Kokie jie bebūtų, tai yra mūsų istorijos. Jos – kaip tie spalvoti karoliukai, suverti į vieną vėrinį, o gal sujungtos į DNR spiralę, kad nepasimestų, laikytųsi viena kitos. Juk būti kartu visada smagiau, jaukiau… Taip ir laikosi mūsų gyvenimai, suverti ant bendruomenės “siūlo”, kad saugotų, turtintų ir puoštų mūsų kasdienybę.

 Kame užkoduotas tas lietuvybės genas?  Tai bandysime sužinoti dalydamiesi istorijomis, kurių herojai gyvena šalia mūsų. Su jais susitinkame, kalbamės, o kartais galbūt praeiname pro šalį jų nepažinę… 

 

 

 

 

 

 

 

Aldona Petrus-Česnulevičienė 

“Gyvenimo perlų vėrinys  

 

 

 

 

 

 

Sandra Avižienytė 

“Kalba gimtąja sujungti…  

 

 

 

 

 

 

Nijolė Černiauskienė 

“Dirbu su meile…  

 

 

 

 

 

 

Virginija Petrauskienė 

“Apie gyvenimo pasirinkimus  

 

 

 

 

 

 

Gintaras Karosas: 

“Vytis – Lietuvos ir lietuvių  

 

 

 

 

 

 

Angelė Nelsienė: 

“Apie LB prasmę ir būtinumą išlaikyti lietuvybę sužinojau iš tėvų”  

 

 

 

 

 

 

Amandas Ragauskas: 

“Ar tu esi lietuvis?”  

 

 

 

 

 

 

Svaja Vanauskas-Worthington: 

“Lietuva nusipelno būti žinoma”  

 

 

 

 

 

 

Danutė Barauskaitė Mažeikienė: 

“Viva Europa” prikėlė visą kartą  

 

 

 

 

 

 

Nomeda Griniūtė: 

“Lietuviško geno puoselėtoja”  

 

 

 

 

 

 

Sigita Barysienė: 

Nelik abejingas, arba pamąstymai po pokalbio su dukra

 

 

 

Rimas Vaičaitis: 

Tarp dangaus ir Lietuvos

 

Algimantas Gustaitis: 

Prailgintos jaunystės atstovas 

 

Danelė Vidutis: 

“Gyvenimas, pašvęstas senelių ir tėvų gimtinei

 

Irena Valys:

Širdžių vienybės šventė

 

Violeta Gedgaudienė:

Šv. Kalėdų metas mečetėje


Romualdas Kriaučiūnas

JAV LB jaunesnė už mane!


Monsinjoras A. Kontautas: 

“Svarbiausia būti žmogumi”

 

Laima Apanavičienė:

Kovo 11-oji: jubiliejus virto netikėta švente


Laima Liutikienė: 

Lietuvybė – cheminė medžiaga mano kraujyje


Janina Udrienė: 

Mūsų vyresniujų, pareiga – padėti būsimiems lyderiams


Prof. Bronius Vaškelis:

Visada buvau atsidavęs Lietuvai


Remigijus Satkauskas: 

Svarbu, kad mūsų šaknys nebūtų nukirstos


Prof. Jonas Zdanys:

Mano pareiga padėti mūsų tautai

 

Juozas Gaila:

“Gimiau lietuviu, juo ir baigsiu gyvenimą” 


Jūratė Švedaitė:

“Esame maža tauta, bet turime turtingą istoriją, kultūros ir meno tradicijas”

 

 

Vaida Meižys: 

Kertinis akmuo 

 

 

Laima Vincė: 

Kaip išgyvenome Sausio 13-ąją Niujorke

 

 

Prof. dr. Rima Kašubaite-Binder:

  Lituanistinės mokyklos turi išlikti

 

 

Sigita Šimkuvienė: 

Į JAV LB siekiau pritraukti kuo daugiau jaunų, talentingų žmonių