Dokumentai

Dokumentai

Tarybos nutarimai

2022 metai

XXIII Tarybos nutarimai

2021 metai

Religinių reikalų komisijos nutarimai

Jaunimo reikalų komisijos nutarimai

Finansų komisijos nutarimai

Socialinių reikalų komisijos nutarimai

Kultūrinių reikalų komisijos nutarimai

Organizacinių reikalų komisijos nutarimai

Švietimo reikalų komisijos nutarimai

2020 metai

Religinių reikalų komisijos nutarimai

Jaunimo reikalų komisijos nutarimai

Finansų komisijos nutarimai

Socialinių reikalų komisijos nutarimai

Kultūrinių reikalų komisijos nutarimai

Organizacinių reikalų komisijos nutarimai

Švietimo reikalų komisijos nutarimai

2019 metai

Religinių reikalų komisijos nutarimai

Jaunimo reikalų komisijos nutarimai

Finansų komisijos nutarimai

Socialinių reikalų komisijos nutarimai

Kultūrinių reikalų komisijos nutarimai

Organizacinių reikalų komisijos nutarimai

Švietimo reikalų komisijos nutarimai

2018 metai

Socialinių reikalų komisijos nutarimai

Jaunimo reikalų komisijos nutarimai

Švietimo reikalų komisijos nutarimai

Kultūros reikalų komisijos nutarimai

Visuomeninių reikalų komisijos nutarimai

Finansų reikalų komisijos nutarimai

Organizacinių reikalų komisijos nutarimai

2017 metai

Religinių reikalų komisijos nutarimai

Švietimo reikalų komisijos nutarimai

Visuomeninių reikalų komisijos nutarimai

Jaunimo reikalų komisijos nutarimai

Kultūros reikalų komisijos nutarimai

Socialinių reikalų komisijos nutarimai

Finansų reikalų komisijos nutarimai

2015 metai

Tarybos nutarimai

2014 metai

Kultūros reikalų komisijos nutarimai

Socialinių reikalų komisijos nutarimai

Jaunimo reikalų komisijos nutarimai

Organizacinių reikalų komisijos nutarimai

Religinių reikalų komisijos nutarimai

Švietimo reikalų komisijos nutarimai

Finansų reikalų komisijos nutarimai

Įstatymų pakeitimai

Visuomeninių reikalų komisijos nutarimai

2013 metai

Tarybos nutarimai

2012 metai

Tarybos nutarimai

2011 metai

Tarybos nutarimai

KRAŠTO VALDYBOS PAREIŠKIMAI

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pareiškimas

Dėl dalyvavimo politinėje veikloje

Vadovėlis naujiems Lietuvių Bendruomenės nariams

Krašto valdybos ataskaita 2021-2022

JAV LB Strateginis planas

JAV Lietuvių Bendruomenės strateginis planas

Strateginio plano skaidrės