Taryba

Taryba

XXIII JAV LB Tarybos nariai

Tarybos narių sąrašas

XXIII Tarybos prezidiumas (2021 – 2024 m.)
prezidiumas@javlb.org
Pirmininkė
Austėja Sruoga – auste.sruoga@gmail.com
Sekretorė
Birutė Kairienė – birutekairiene@yahoo.com
Nariai:
Algimantas Galvanauskas – almantas@umich.edu
Edita Buzėnienė – editavaldas@gmail.com
Gintautas Steponavičius – upelis@sbcglobal.net