Taryba

Taryba

XXII JAV LB Tarybos nariai

Tarybos narių sąrašas

XXII Tarybos prezidiumas (2018– 2021 m.)
prezidiumas@javlb.org
Pirmininkė
Nerija Orentas – nerija.orentas@gmail.com
Sekretorė
Ingrida Misevičienė – ingrida@gmail.com
Nariai:
Rima Girniuvienė – rimagirnius@hotmail.com
Sigita Šimkuvienė – ssimkute@comcast.net
Artūras Žilys – zilys@lcenter.org