Krašto valdyba

Krašto
valdyba

Arvydas Urbonavičius
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas

+1 (402) 203-1119​

Vardas Pavardė Pozicija El. Paštas
Arvydas Urbonavičius
Pirmininkas
Daina Miežlaiškis
Vykdomoji vicepirmininkė
Janina Udrienė
Vicepirmininkas organizaciniams reikalams
Algis Mikuckis
Vicepirmininkas finansų reikalams
Raminta Urbonavičienė
Vicepirmininkė specialiems projektams
Vicepirmininkė informacijos reikalams
Alina Orentas
Vicepirmininkė jaunimo reikalams
Inga Klimašauskienė
Vicepirmininkė verslo reikalams
Regina Butkus
Vicepirmininkė archyvų reikalams
Kernius Miežlaiškis
Vicepirmininkas sporto reikalams/ Vice President
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė/ Chair, Public Affairs
Švietimo tarybos pirmininkė/ Chair, Educational Affairs
Socialinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Social Services
Religinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Religious Affairs
Kultūros reikalų tarybos pirmininkė/ Chair/Cultural Affairs
Finansai/ Finances
Estera Sunelaitė
Iždininkė/ Treasurer
Juozas Kazlauskas
IT specialistas/ IT specialist
Tomas Petroliūnas
Spaudos administratorius/ Press
Sigita Barysienė
Sekretorė/ Secretary
Arvydas Barzdukas
Patarėjas JAV LB įstatų reikalams/ Advisor to the president
Marija Čyvaitė
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė/ US LYA representative to LAC

KRAŠTO VALDYBOS TARYBOS 2021-2024 M.

Religinių reikalų taryba
 1. Kun. Jaunius Kelpšas – pirmininkas, religija@javlb.org
 2. Daina Čyvas
 3. Grasilda Reinys – Petkus 
 4. Ses. Laimutė Kabišaitytė
 5. Edvinas Giedrimas
 1. Juozas Polikaitis – pirmininkas, socialiniai@javlb.org
 2. Viktoras Kaufmanas
 3. Eglė Milašauskaitė
 4. Danguolė Navickienė
 5. Ina Stankevičienė
Socialinių reikalų taryba
Švietimo taryba
 1. Auksė Motto – pirmininkė, amotto@svietimotaryba.org
 2. Kristina Petraitienė – iždininkė, kpetraitiene@svietimotaryba.org
 3. Laima Apanavičienė – sekretorė. lapanaviciene@svietimotaryba.org
 4. Aurelija Žulkutė, azulkute@svietimotaryba.org 
 5. Kristina Vyšniauskienė, kvysniauskiene@svietimotaryba.org
 6. Vitalija Virbukienė, vvirbukiene@svietimotaryba.org
 7. Živilė Ramašauskienė, zramasauskiene@svietimotaryba.org
 8. Giedrius Stankevičius, Ph. D., gstankevicius@svietimotaryba.org
 1. Krista Bard pirmininkė, visuomeniniai@javlb.org
 2. John Howes
 3. Diana Vidutis
 4. Vytautas Aukstuolis
 5. Al Domanskis patarėjas
Visuomeninių reikalų taryba
Kultūros taryba
 1. Giedrė Knieža – pirmininkė, kultura@javlb.org
 2. Daina Miežlaiškis – iždininkė
 3. Rolandas Dabrukas
 4. Rigonda Savickas
 5. Žygis Janus
 6. Gražina Michnevičiūtė