Tarybos sesija

Mieli XXIII Tarybos nariai, Prezidiumo ir Krašto valdybos nariai, svečiai, skelbiama registracija į XXIII tarybos antrą sesiją, kuri vyks spalio 14-16 dienomis 2022 Amerikos Lietuvių Klube St. Petersburg, Fl.

JAV LB Tarybos paskirtis ir nario pareigos

 

(Autorius: Arvydas Urbonavičius)

Lietuvių Bendruomenės Taryba yra vyriausias LB padalinys, kuris nustato LB veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybą sudaro 60 rinktų asmenų ir 10 apygardų pirmininkų. Tarybai vadovauja išrinktas prezidiumas.

 

1. Naujai išrinkto JAV LB Tarybos nario įgaliojimai prasideda Tarybos rinkiminių metų pirmoje Tarybos sesijoje, paprastai tų metų rudenį, ir tęsiasi tris metus iki vėl rinksis naujai išrintoji Taryba. (Kiekvienos Tarybos pirmoji sesija, pagal įstatus, renkasi ne vėliau kaip spalio 1 d.)

 

2. Tarybos nariai yra įpareigoti dalyvauti visuose Tarybos sesijos posėdžiuose ir aktyviai dalyvauti visuose balsavimuose. Nedalyvavęs sesijoje ir savo nedalyvavimo nepateisines Tarybos prezidiumui raštu per 30 dienų prieš arba po sesijos, narys laikomas iš JAV LB Tarybos pasitraukusiu.

 

3. Tarybos narys turi pasirinkti vieną iš devynių Taryboje veikiančių komisijų: Finansų, Įstatų, Jaunimo, Kultūros, Organizacinių reikalų, Religinių reikalų, Socialinių reikalų, Švietimo ir Visuomeninių reikalų. Pasirinkęs komisiją pagal savo patirti bei sugebėjimus, Tarybos narys privalo dalyvauti komisijos posėdžiuose, svarstyti ir redaguoti nutarimus kurie gale sesijos yra pristatomi Tarybos tvirtinimui. Tarybos patvirtinti nutarimai yra pateikiami Krašto Valdybai jų vykdymui. Nutarimus siūlant Tarybos nariai turi būti gerai susipažinę su Krašto valdybos veikla pasirinktoje srityje ir siūlyti tokius nutarimus, kurie yra įgyvendinami ir kurie patobulintų Krašto valdybos veiklą. Nutarimų redagavimas prasideda prieš sesiją komisijos pirmininko šaukiamų pasitarimų telekonferenciniu būdu.

4. Viena iš svarbiausių Tarybos nario pareigų yra metų bėgyje dalyvauti visose rengiamose telekonferencijose, susirašinėjimuose ir balsavimuose, nes jų metu yra svarstomi bei sprendžiami Lietuvių Bendruomenei svarbūs klausimai.

 

5. Tarybos nario pareigos neapsiriboja tik dalyvavimu sesijoje. Jis taip pat turi būti aktyvus savo apylinkės narys, dalyvauti visuose apylinkės valdybos posėdžiuose ir bendruose susirinkimuose, daryti pranešimus susijusiais su JAV LB Tarybos veikla, bei aktyviai prisidėti prie apylinkės rengiamų projektų. Pagal galimybes dalyvauti ir savo apygardos veikloje.

 

6. Kiekvienas asmuo apsisprendęs tapti Tarybos nariu turi suprasti, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso bendras galutinis JAV LB Tarybos darbo rezultatas.

 

7. Tarybos nariai privalo perskaityti visus laiškus, raštus, pranešimus, ataskaitas gautas iš Tarybos prezidiumo bei Krašto Valdybos narių. Tarybos nariai atvyksta į Tarybos sesijas pasiruošę rimtam darbui.

 

8. Tarybos nariai yra patys atsakingi už susidariusias išlaidas Tarybos veikloje.

SESIJOS VIETA

Amerikos Lietuvių Klubas

4880 46th Ave. N., 

St.Petersburg, FL 33714 

LithuanianClubUSA.com 

 

Kilus klausimams, rašykite el. pašto adresu: tarybossesija@javlb.org

Iškilus nenumatytiems svarbiems klausimams, skambinkite:

Donata Koveriene 727-424-4136

 

 

SESIJOS TRUKMĖ:
Sesija prasidės spalio
14 d., penktadienį,
8:30
– 10:00 val. r. dalyvių registracija ir baigsis spalio
16 d., sekmadienį, po pietų. 

Jums bus parūpintas transportas tarp viešbučio ir sesijos vietos nuo penktadienio, spalio 14 d. iki sekmadienio, spalio 16d.

 

JŪSŲ UŽSAKYMŲ LAUKIA BILMAR BEACH RESORT VIEŠBUTIS:

Šioje paklausioje vietoje greitai tirpsta laisvi kambariai. Tad skubėkite užsiregistuoti telefonu1-866-302-7534
 

arba spausdami šią nuorodą:  

https://bookings.travelclick.com/131442?groupID=3491540#/guestsandrooms

Grupėspavadinimas :Lithuanian Community

Grupėsnuolaidosnumeris:  LC22

 

Atvykimo data yra spalio 13 d., po 4 pm.

Išvykimo data yra spalio 16 d., iki 11 am.

 

-Jeigu gyvensite kartu su kitu žmogumi, prašome įrašyti to asmens vardą rezervuodami kambarį.    

-Pageidaujantys atvykti 3 dienomis anksčiau, ir/ar išvykti 3 dienomis vėliau, galite dar bandyti
gauti kambarius už tą pačią kainą su grupės nuolaidą, rašydami : 

Danielle  admin@bilmarbeachresort.com

 

– Užsisakant reikia mokėti užpirmą naktį.

– Užsisakius kambarį, bus paskirta 1 vieta automobiliui.

– Papildomai kambaryje apsistojusiems asmenims yra $10 mokestis.

 

Individuali programa spalio 13 d., ketvirtadienį,  papildoma kaina:

-Star Trolley turas iš pakrantės į St.Petersburg Downtown,  6 pm,

 $30 asmeniui, mažiausiai – 10  žmonių.

-Plaukimas laivujūros pakrantėje vėliau bus daugiau info.

 

Pranešame džiugią naujieną – viešbutis Bilmar Beach Resort maloniai sutiko pratęsti kambarių užsakymus iki rugsėjo 9 dienos!!! 

Tad ir sesijos registracija pratęsiama.

TARYBOS NARIŲ REGISTRACIJOS KAINA:

Iki spalio 7d. – $295

Nuo nuo spalio 8d. – $315

SVEČIŲ REGISTRACIJA:

Nuo rugsėjo  10d. – $270

Penktadienį užsiregistravusieji svečiai ir nariai yra kviečiami į vakaronę viešbučio salėje “The Waves”. Tikimės linksmo dueto: Deivydas Zvonkus ir Stano. Dėl vietų stygiaus, tai bus uždaras vakaras, kuriame dalyvaus tik užsiregistravę svečiai ir Tarybos nariai. Jeigu liktų kelios vietos, dėl papildomų/ekstra vakaronės bilietų ($80.-) neregistruotiems asmenims kreipkitės į Donatą, ddonja@gmail.com

 

Šeštadienio Pokylis Lietuviu Klube. Koncertuoja Katažina Zvonkuvienė.

Neregistruoti asmenys/publika irgi gali įsigyti $80.- bilietus tik į pokylį. 

 

REGISTRACIJOS APMOKĖJIMAS:

Registracijos mokestį sumokėti galima šiais būdais:

1. Sumokėdami kortele, spausite nuorodą žemiau 

(būtinai nurodykite žmogaus, už kurį mokate, vardą pavardę)

 2. ČEKIU: čekį prašome išrašyti: 

“Taupa” ir siųsti adresu: 

P.O.Box 95, South Boston, MA 02127

 

(būtinai nurodykite žmogaus, už kurį mokate, vardą pavardę)

Nario registracijos apmokėjimas kortele

Svečio registracijos apmokėjimas kortele

Šeštadienio pokylis                     

Kilus klausimams, rašykite mums el. Pašto adresu  tarybossesija@javlb.org

 Iškilus registracijos ar nenumatytiems svarbiems klausimams skambinkite – Donata Koverienė 

727-424-4136

Penktadienio vakaro muzikinėje programoje – Stano ir Deivydas Zvonkus

Šeštadienio vakaro muzikinėje programoje – Katažina

 

Dėl viešbučio kambario rezervacijos spauskite šią nuorodą :

 Grupės pavadinimas – Lithuanian Community

 Grupės nuolaidos numeris – LC22 

 

Registracija