Tarybos sesija

Mieli XXIII Tarybos nariai, Prezidiumo ir Krašto valdybos nariai, svečiai, skelbiama registracija į XXIII tarybos trečią sesiją, kuri vyks spalio 13-15 dienomis 2023 Marriott viešbutyje Aurora, Kolorado valstijoje

JAV LB Tarybos paskirtis ir nario pareigos

 

(Autorius: Arvydas Urbonavičius)

Lietuvių Bendruomenės Taryba yra vyriausias LB padalinys, kuris nustato LB veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybą sudaro 60 rinktų asmenų ir 10 apygardų pirmininkų. Tarybai vadovauja išrinktas prezidiumas.

 

1. Naujai išrinkto JAV LB Tarybos nario įgaliojimai prasideda Tarybos rinkiminių metų pirmoje Tarybos sesijoje, paprastai tų metų rudenį, ir tęsiasi tris metus iki vėl rinksis naujai išrintoji Taryba. (Kiekvienos Tarybos pirmoji sesija, pagal įstatus, renkasi ne vėliau kaip spalio 1 d.)

 

2. Tarybos nariai yra įpareigoti dalyvauti visuose Tarybos sesijos posėdžiuose ir aktyviai dalyvauti visuose balsavimuose. Nedalyvavęs sesijoje ir savo nedalyvavimo nepateisines Tarybos prezidiumui raštu per 30 dienų prieš arba po sesijos, narys laikomas iš JAV LB Tarybos pasitraukusiu.

 

3. Tarybos narys turi pasirinkti vieną iš devynių Taryboje veikiančių komisijų: Finansų, Įstatų, Jaunimo, Kultūros, Organizacinių reikalų, Religinių reikalų, Socialinių reikalų, Švietimo ir Visuomeninių reikalų. Pasirinkęs komisiją pagal savo patirti bei sugebėjimus, Tarybos narys privalo dalyvauti komisijos posėdžiuose, svarstyti ir redaguoti nutarimus kurie gale sesijos yra pristatomi Tarybos tvirtinimui. Tarybos patvirtinti nutarimai yra pateikiami Krašto Valdybai jų vykdymui. Nutarimus siūlant Tarybos nariai turi būti gerai susipažinę su Krašto valdybos veikla pasirinktoje srityje ir siūlyti tokius nutarimus, kurie yra įgyvendinami ir kurie patobulintų Krašto valdybos veiklą. Nutarimų redagavimas prasideda prieš sesiją komisijos pirmininko šaukiamų pasitarimų telekonferenciniu būdu.

4. Viena iš svarbiausių Tarybos nario pareigų yra metų bėgyje dalyvauti visose rengiamose telekonferencijose, susirašinėjimuose ir balsavimuose, nes jų metu yra svarstomi bei sprendžiami Lietuvių Bendruomenei svarbūs klausimai.

 

5. Tarybos nario pareigos neapsiriboja tik dalyvavimu sesijoje. Jis taip pat turi būti aktyvus savo apylinkės narys, dalyvauti visuose apylinkės valdybos posėdžiuose ir bendruose susirinkimuose, daryti pranešimus susijusiais su JAV LB Tarybos veikla, bei aktyviai prisidėti prie apylinkės rengiamų projektų. Pagal galimybes dalyvauti ir savo apygardos veikloje.

 

6. Kiekvienas asmuo apsisprendęs tapti Tarybos nariu turi suprasti, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso bendras galutinis JAV LB Tarybos darbo rezultatas.

 

7. Tarybos nariai privalo perskaityti visus laiškus, raštus, pranešimus, ataskaitas gautas iš Tarybos prezidiumo bei Krašto Valdybos narių. Tarybos nariai atvyksta į Tarybos sesijas pasiruošę rimtam darbui.

 

8. Tarybos nariai yra patys atsakingi už susidariusias išlaidas Tarybos veikloje.

SESIJOS VIETA

Marriott viešbutis

16455 E 40th Cir, Aurora, CO 80011

(nemokamas susisiekimas su oro uosto viešbučio autobusiukais)

Kilus klausimams:

 1. Sesijos organizavimo klausimai (registracija, apmokėjimas, viešbučio rezervacija)  šiuo el. pašto adresu: tarybossesija@javlb.org
 2. Pranešimu apie dalyvavimą/nedalyvavimą sesijoje rašykite šiais dviem el. pašto adresais:  tarybossesija@javlb.org ir prezidiumas@javlb.org 
 3. Telefono numeriai pasiteiravimui esant nenumatytiems skubiems atvejams :
  • Tarybos Sesijos Org. komiteto pirmininkė Edita Buzėnienė 720-838-0579
  • Tarybos Sesijos Org. komiteto finansai Rūta Cariov 773-316-9826

 

 

SESIJOS TRUKMĖ:
Sesija prasidės spalio 13 d., penktadienį, 10 val. ryto – dalyvių registracija
Sesija baigsis spalio 15 d., sekmadienį, 16 val. po pietų. 

Viešbučio kambarių rezervacija:

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1690408783200&key=GRP&app=resvlink

REGISTRACIJOS ANKETĄ (BŪTINA UŽPILDYTI !!!) RASITE ČIA:

https://forms.gle/LrsFmzkgkzbk61KA7

REGISTRACIJOS MOKESČIAI:

Visi vykstantys į JAV LB XXIII Tarybos trečiąją sesiją (taip pat ir svečiai vykstantys kartu su Jumis) moka registracijos mokestį. 

REGISTRACIJOS MOKESČIO SUMOS:

 • (į registracijos sumą pusryčiai nėra įskaičiuoti)
 • TIK iki 2023 09 15 žemesnė registracijos kaina !!!
  • Tarybos nariams $295 
  • KV nariams ir Garbės konsulams bei kitų valstybių konsulams $250
  • Svečių (už visas dienas ir vakarines programas) $250 
  • Tik Penktadienio vakarinės dalies bilietai (vakarienė ir koncertas) $100 
  • Tik Šeštadienio vakarinės dalies bilietai (vakarienė ir koncertas) $100 
 • Nuo 2023 09 16 iki 2023 09 30
  • Tarybos nariams $345 
  • KV nariams ir Garbės konsulams bei kitų valstybių konsulams $300
  • Svečių (už visas dienas ir vakarines programas) $300
  • Tik Penktadienio vakarinės dalies bilietai (vakarienė ir koncertas) $120 
  • Tik Šeštadienio vakarinės dalies bilietai (vakarienė ir koncertas) $120 
 • Po 2023 09 30 
  • Tarybos nariams $395 
  • KV nariams ir Garbės konsulams bei kitų valstybių konsulams $350
  •  Svečių (už visas dienas ir vakarines programas) $350 
  • Tik Penktadienio vakarinės dalies bilietai (vakarienė ir koncertas) $140 
  • Tik Šeštadienio vakarinės dalies bilietai (vakarienė ir koncertas) $140

PLANUOJAMOS VAKARINĖS PROGRAMOS: (TBD)

2023 10 13 Penktadienis

 • Dieną vyks panelinės diskusijos su politikais iš Lietuvos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovais bei LR Ambasadore ir generaliniais konsulais JAV.
 • Vakare vyks šventinė vakarienė, kurios metu gėrėsimės Kolorado lietuvių pasirodymu, į vakaro koncertą su šokiais Jus pakvies grupė “Cigarai” iš Čikagos
 • Neregistruoti asmenys nebus įleidžiami.

2023 10 14  Šeštadienis

 • Dieną JAV LB Tarybos komisijos, Krašto valdyba pristatys savo ataskaitas, naujus pasiūlymus. Smagi valanda, o gal net ir dvi su JAV LB Jaunimo sąjungos nariais.
 • Vakare kviesime į šventinį banketą su vakariene. Banketo oficialios dalies metu girdėsime iš viso pasaulio atvykusių atstovų sveikinimus. Vakaro koncertinė programa – su atlikėju iš Lietuvos.
 • Neregistruoti asmenys nebus įleidžiami.

2023 10 14  Sekmadienis

 • Dieną iki 16 val. – motyvacinė diena, stiprinant lietuvybę savo darbais. Atsiliepimai apie vykusią sesiją, pasiūlymai kitos sesijos organizatoriams.
 • Po 16 val. pasiūlysime ekskursiją po Koloradą, informaciją atsiųsime jau netrukus.

PLANUOJAMOS EKSKURSIJOS PRIEŠ IR PO SESIJOS: (TBD)

2023 10 12  Ketvirtadienis

 • Daugiau informacijos apie planuojamas ekskursijas jau netrukus.

2023  10 15 Sekmadienis

 • Daugiau informacijos apie planuojamas ekskursijas jau netrukus.

REGISTRACIJOS APMOKĖJIMAS:

Registracijos mokestį sumokėti galima šiais būdais:

1. Sumokėdami kortele, spausite nuorodą žemiau 

(būtinai nurodykite žmogaus, už kurį mokate, vardą pavardę)

 2. ČEKIU (bus žiūrima į pašto spaudą ant voko)

 • Čekį rašyti “Lithuanian American Community” / Session 23
 • Čekio “Memo” nurodykite žmogų (žmones) už kurį (-iuos) mokate.
 • Čekius siųsti adresu:
  • Taupa Lith FCU
  • Attn. Estera Sunelaite
  • PO Box 95, 
  • South Boston, MA 02127

 

(būtinai nurodykite žmogaus, už kurį mokate, vardą pavardę)

Tarybos nario registracijos apmokėjimas 

$345

KV Nario registracijos apmokėjimas 

$300

Penktadienio vakarinė dalis (vakarienė ir koncertas) 

$120

Kilus klausimams, rašykite mums el. Pašto adresu  tarybossesija@javlb.org

        • Telefono numeriai pasiteiravimui esant nenumatytiems skubiems atvejams
        • Tarybos Sesijos Org. komiteto pirmininkė Edita Buzėnienė 720-838-0579
        • Tarybos Sesijos Org. komiteto finansai Rūta Cariov 773-316-9826

 Dėl viešbučio kambario rezervacijos spauskite šią nuorodą :

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1690408783200&key=GRP&app=resvlink

Denver Airport Marriott | LinkedIn

Registracija

Iki pasimatymo Kolorade!