Ukraina

JAV Lietuvių Bendruomenė renka lėšas Ukrainai. Šiuo metu kaip niekada reikalinga jūsų visų pagalba mūsų broliams ukrainiečiams. Brutalaus karo akivaizdoje kenčia vaikai, moterys, seneliai, kenčia visa tauta… Bandysime labai organizuotai ir koordinuotai prisidėti prie pagalbos Ukrainai ir iš daugybės sąrašų, gautų tiesiai iš sudėtingiausių taškų Ukrainoje, išgryninome šiuo metu reikalingą pagalbą, kurią kaip galima greičiau bandysime nusiųsti:
1. Medicininiai reikmenys (bus perkama Europoje).
2. Maistas kūdikiams ir neišnešiotiems kūdikiams (bus perkama Europoje).
3. Miegmaišiai (kviesime pirkti JAV ir siųsime į Ukrainą).
 
Jau turime didmeninės prekybos atstovus Europoje ir logistikos kelius, kuriuos koordinuoja Rotary klubai įvairiose šalyse, tai leis siuntas pristatyti tiesiai į karščiausius taškus. Kartu suvienijome jėgas – Čikagos lietuvių Rotary klubas bei įvairūs Rotary klubai pasaulyje ir JAV Lietuvių Bendruomenė, kviečiame prisijungti ir kitas organizacijas. Kuo mūsų daugiau, tuo galime daugiau nuveikti. Susisiekite su mumis tel. 708 668 6214. Jūsų visų aukos mums padės koordinuotai ir didesniais kiekiais nupirkti bei pristatyti pagalbą.
 
Aukoti galite per GOFUNDME platformą:
 
Pinigus pervesdami į šią JAV Lietuvių Bendruomenės banko sąskaitą:
Taupa Lithuanian federal credit union
368 West Broadway
So. Boston, MA 02127
Sąskaitos pav: Lithuanian American Comm
Acc# 101702. Routing # 211091934
 
Taip pat galite siųsti čekį:
Lithuanian American Community
c / o A. Mikuckis
306 Arlington Drive
Pasadena California 91105
pažymėdami PARAMA UKRAINAI
 
Visos aukos galės būti nurašomos nuo mokesčių. Nuoširdžiai visiems dėkojame!
 
PRAŠOME DALINTIS ŠIA INFORMACIJA

 

JAV Lietuvių Bendruomenė remia Ukrainą. Mes smerkiame Rusijos agresiją. Mes prašome, kad JAV ir visos laisvos pasaulio valstybės tuoj pat imtųsi akcijų apginti Ukrainą ir suteikti stabilumą bei taiką toje pasaulio dalyje. Mes negalime leisti, kad Putino jėgos alkis ir nesiskaitymas su žmogaus orumu ir tarptautinės teisės nepaisymas liktų be atitinkamo atsako.

 

JAV Lietuvių Bendruomenė ragina kiekvieną mūsų bendruomenės narį pasirašyti ir išsiųsti savo JAV Kongreso nariams prisegtą dokumentą.

 

Čia rasite jų kontaktus:

Contact your Representative: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Contact your Senators: https://www.senate.gov/senators/senators-contact.htm

Please write to your elected officials and send them this message above. 

Here is how to find their addresses:

Contact your Representative: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Contact your Senators: https://www.senate.gov/senators/senators-contact.htm

Imkimės akcijų dabar.

 

Padėkime Ukrainai ir apsaugokime Lietuvą.

                                                                                                                                                                                                                                     JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

Lithuanian Americans support Ukraine Letter – download here

JAV Lietuvių Bendruomenė remia Ukrainą. Mes smerkiame Rusijos agresiją. Mes prašome, kad JAV ir visos laisvos pasaulio valstybės tuoj pat imtųsi akcijų apginti Ukrainą ir suteikti stabilumą bei taiką toje pasaulio dalyje. Mes negalime leisti, kad Putino jėgos alkis ir nesiskaitymas su žmogaus orumu ir tarptautinės teisės nepaisymas liktų be atitinkamo atsako.

Dėkojame JAV prezidentui Joe Biden, kad skyrė naujas sankcijas, tačiau dalinių sankcijų nepakanka. Mes negalime “laukti mėnesį ir tada žiūrėti, kas atsitiks”.

 

JAV Lietuvių Bendruomenė ragina imtis šių veiksmų:

 • Pripažinti Rusijos vadovybę terorizmo rėmėja.

 • Rusijos prezidentą Putin paskelbti karo nusikaltėliu.

 • Įgyvendinti Magnitsky Aktą, įgalinantį sankcijas Rusijos vadovams, kurie pažeidžia žmogaus teises.

 • Nutraukti Rusijos priėjimą prie tarptautinių finansų pervedimų SWIFT tinklo ir užblokuoti visus Rusijos bankų finansinius įnašus ir sandorius.

 • Įvesti Rusijos naftos ir dujų embargą.

 • Sustiprinti NATO paramą Baltijos šalims.

 • Teikti humanitarinę pagalbą ukrainiečių pabėgėliams.

 • Pripažinti, kad Holodomoras buvo genocidas.

 • Panaiktinti Rusijos propagandos sklaidą socialinėse terpėse.

 • Sustabdyti visus civilinės aviacijos skrydžius per Rusiją.

 

Putinas Ukrainoje panaudojo karinę jėgą, kurios nesame patyrę nuo II Pasaulinio karo – tai negali būti leistina.

 

Reikia Putiną sustabdyti dabar.

 

Imkimės akcijų dabar.

 

Padėkime Ukrainai ir apsaugokime Lietuvą.

 Septynios akcijos, kurias JŪS galite atlikti DABAR:

 

1. Parašykite savo JAV Kongreso nariams ir nusiųskite aukščiau išvardintus prašymus:

 

Contact your Representative: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Contact your Senators: https://www.senate.gov/senators/senators-contact.htm

 2.  Įsijunkite į “Baltic Call to Action.” Rašykite: Dzintars Dzilna dzdzilna@gmail.com

 3.  Remkite Baltijos laisvės gynėjus:  www.jbanc.org ir www.baltivist.com

 

4.  Susisiekite su vietinėmis ukrainiečių organizacijomis ir remkite jų iniciatyvas. Kontaktus galite rasti per Ukrainian Congress Committee of America: https://ucca.org

 

5.  Aukokite patikimoms JAV ukrainiečių labdaros organizacijoms – United Ukrainian American Relief Committee: https://www.uuarc.org 

 

6.   Aukokite paramos Ukrainai organizacijoms. Lietuvos Respublikos Seimo atstovė Dalia Asanavičiūtė rekomenduoja Lietuvoje veikiančią VšĮ „Mėlyna ir geltona“– tai nevyriausybinė organizacija, nuo 2014 metų remianti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas bei nuo karo nukentėjusius civilius: https://www.blue-yellow.lt/lt/ 

Galima aukoti per PAYPAL info@foblueyellowukraineusa.org

 7. Susisiekite su savo vietinėmis radijo ir televizijos laidomis, kurios praneša ir diskutuoja apie Ukrainos reikalus, ir pateikite patikimą faktinę informaciją. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

————————————————————————————————————————————-

 

 Lithuanian Americans support Ukraine.  We condemn Russian aggression.  We ask that the United States of America and all free nations take immediate action to defend Ukraine and bring stability and peace back to the region and the world. We cannot stand by and allow Putin’s hunger for power and blatant disregard for human dignity and international law to go unchecked.

 We thank President Biden for new sanctions, but partial sanctions are not enough. We cannot “wait a month to see what happens.”

The Lithuanian American Community calls for the following: 

 • Designate the Russian government as a state-sponsor of terrorism 
 • Designate Putin as a war criminal
 • Enforce the Magnitsky Act by sanctioning Russian leaders who have violated human rights
 • Cut off all Russian access to the SWIFT network for international financial transfers
 • Block all assets and all transactions of Russian banking institutions
 • Embargo Russian oil and gas
 • Increase NATO reinforcements to all Baltic nations
 • Provide humanitarian assistance to for displaced Ukrainians
 • Recognize Holodomor as a genocide
 • Ban Russian propaganda accounts from social media
 • Ban all air travel over Russia.

Putin has used military force in Ukraine on a level that has not been witnessed since the last World War, and this cannot be allowed. 

Stop Putin NOW. 

Take action NOW.

Help Ukraine and protect Lithuania. 

Seven things YOU can do NOW to make a difference:

1. Please write to your elected officials and send them this message above.  Here is how to find their addresses:

Contact your Representative: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Contact your Senators: https://www.senate.gov/senators/senators-contact.htm

2.  Sign up for the Baltic Call to Action.  Write to Dzintars Dzilna dzdzilna@gmail.com

3. Support longstanding advocates for Baltic freedom:  www.jbanc.org and www.baltivist.com

4. Contact your local Ukrainian organizations, and support their initiatives.  Find them through the Ukrainian Congress Committee of America https://ucca.org

5. Donate to vetted Ukrainian charitable relief organizations in the US: United Ukrainian American Relief Committee https://www.uuarc.org

 6.  If you are comfortable making donations to organizations abroad, BLUE/YELLOW is recommended by Lithuanian Parliament Representative Dalia Asanaviciute: PAYPAL

info@foblueyellowukraineusa.org

7. Call in to radio talk shows that are discussing Ukraine (CSPAN, NPR A1, and your local stations) and provide facts. 

 

                                                                          National Executive Committee

Download PDF

Parsisiųsti PDF

Pilietinės visuomenės organizacijų koalicija kartu su didžiausia pasaulyje Ukrainos diasporą vienijančia asociacija Pasaulio ukrainiečių kongresu, pasipriešinimo judėjimu „Laisvoji Ukraina“ ir daugeliu kitų inicijavo pasaulinę peticiją, kurioje raginama pasirašyti reikalavimą surengti Putinui tarptautinį tribunolą už jo padarytus ir daromus karo nusikaltimus!

Raginame visus pasaulio lietuvius aktyviai palaikyti šią iniciatyvą, skleisti žinią socialiniuose tinkluose, kartu raginti pasirašyti ir kitus!

 Peticiją pasirašyti galima čia: https://chng.it/DXTMzjDyh2

Vladimiras Putinas pelnytai laikomas karo nusikaltėliu už smurtinius karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir Ukrainos gyventojų genocidą. Jis asmeniškai atsakingas už ligoninių, mokyklų, vaikų darželių ir kitų civilinių Ukrainos miestų infrastruktūros objektų bombardavimą. Jis atsakingas už šimtų civilių gyventojų, taip pat ir vaikų, nužudymą. Šiandien jis kelia didžiausią grėsmę žmonijai ir pasaulio saugumui. Jis grasina branduoliniu karu.

Putiną reikia sustabdyti. Putinas turi būti nubaustas!

Šios peticijos tikslas – surinkti 10 mln. parašų iš visų pasaulio šalių, pareikšti tvirtą paramą karo alinamos Ukrainos žmonėms ir paraginti pasaulio vyriausybes kreiptis ir reikalauti proceso Tarptautiniame baudžiamajame teisme.

Prašome aktyviai įsitraukti į šią akciją, suvienijus pastangas su ukrainiečių, latvių, estų, lenkų, baltarusių bendruomenėmis, įtraukiant jūsų šalių aktyvius visuomenės veikėjus, politikus ir kitus žinomus asmenis. 

Socialiniuose tinkluose viešinant informaciją kviečiame naudoti grotažymes: #StopPutin #PutinWarCriminal #PunishPutin

Vizualinė medžiaga: 

https://wetransfer.com/downloads/09c4b5057bcf29f5645980d0032fb70d20220301141521/5e1ff8

Facebook pranešimas: https://www.facebook.com/photo?fbid=319112416920785&set=a.214035130761848

 ANGLŲ KALBA

Civil society to collect 10 million signatures globally for a tribunal to Putin

 A coalition of civil society organizations, including the Ukrainian World Congress, the largest association uniting Ukrainian diaspora worldwide, Free Ukraine Resistance Movement, and others have launched a global petition calling for an international tribunal to Putin for the war crimes that are being and have been committed.

 Vladimir Putin has already earned the title of a war criminal. He has committed violent war crimes, crimes against humanity and threatened genocide against the Ukrainian people. He is responsible for bombing hospitals, schools, kindergartens and other civilian objects in Ukrainian cities. He is responsible for killing hundreds of civilians, including children. He is the single largest threat to humanity and global security today. He has threatened nuclear war.

 Putin must be stopped.  Putin must be punished.

 The petition aims to collect 10 million signatures from across the world to send a strong message of support to all of the Ukrainians on the ground and to add still needed pressure on our governments to start the legal proceedings at the ICC.

 We urge all citizens of the world to support this appeal and spread the message!

We call on all media outlets to share the news far and wide!

Together we can #StopPutin!

#PutinWarCriminal #PunishPutin

Nuoširdžiai dėkojame Jums už aktyvų dalyvavimą Ukrainos palaikymo akcijose ir prisidėjimą prie pagalbos Ukrainai teikimo!

 Jūsų –

URM Globalios Lietuvos departamentas