70 Metis – 70 Istorijų – Arvydas Urbonavičius

 

 

A.  Urbonavičius: „Leiskime jaunimui kurti, leiskime ir klysti“

Kalbiname ilgametį JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) tarybos narį, vadovėlio naujiems JAV LB nariams „Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė“ bendraautorį, XXII JAV LB Krašto valdybos pirmininką Arvydą Urbonavičių.

– Kas Jums yra JAV LB?

Tai organizacija žmonių, kuriems svarbu išlaikyti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius ir perduoti ateities kartoms. Man tai dvasinė būsena, kuri neleidžia pamiršti, kas aš esu. Tai mano kasdienis darbas.

– Kiekvienas lyderis, prieš prisiimdamas atsakomybę, paprastai turi darbų ateities viziją. Kokia buvo Jūsų vizija, ar pavyko ją įgyvendinti? Kas nepavyko? Kodėl?

Kiekvienos organizacijos progresui reikalingi pokyčiai. Mano idėjos ir mintys yra ir bus plėsti organizacijos matomumą, įtraukti jaunimo bendruomenes, plėtoti glaudesnius ryšius su JAV valdžios atstovais, bendradarbiauti su įvairiomis lietuviškomis organizacijomis, sukuriant stiprų finansinį pagrindą. Netikėtos ir nenumatytos pandemijos kliūtys neaplenkė ir manęs, pristabdydamos ir savaip pakoreguodamos visų mūsų planus. Tačiau negaliu nepasidžiaugti galutinai sukurtu strateginiu planu ir aiškiomis gairėmis tolimesnei bendruomenės plėtrai, glaudžiu JAV LB bendradarbiavimu su Jaunimo sąjunga, kuri tapo organizacijos dalimi ir yra tikroji mūsų lyderių „kalvė“. Tad norėčiau tikėti, kad turėsiu galimybę pabaigti savo pradėtus darbus ne tik „zoom“ platformoje.

– Kuriam lyderių tipui save priskirtumėte? Kodėl?

Stodamas prie organizacijos vairo, gerai supratau, kad JAV LB reikalinga stipri organizacinė struktūra. Joje esu praleidęs ne vieną dešimtmetį ir puikiai suprantu stipriąsias ir silpnąsias vietas, kurios padėjo kuriant strateginį planą. O diskusijose prie kavos puodelio tikrai įvardinsiu dešimtis motyvų, kodėl verta įsitraukti į JAV LB gretas. Mėgstu iššūkius ir riziką, todėl save drąsiai galiu priskirti prie organizatorių ir motyvatorių lyderių būrio.

– Koks buvo didžiausias iššūkis šioje veikloje? Papasakokite apie įsimintiniausią įvykį/nutikimą?

Tikrai galiu pasakyti, kad man įsimintiniausias įvykis buvo mano įsitraukimas JAV LB tarybą. Tuo metu jau dalyvavau Omaha, Nebraskos valstijos JAV LB apylinkės veikloje. Man, atvykusiam iš dar neseniai buvusios okupuotos Lietuvos, JAV lietuvių veikla buvo ypatinga: tai buvo ir nauja, ir galimybė prisiliesti prie istorijos.

Mūsų, „tarybukų“,  nelabai mėgo vietos lietuviai. Vis tik dirbau tą darbą ir vieną dieną nusprendžiau įrodyti ir sau, ir tiems, kas mumis netikėjo, kad ir mes mylime Lietuvą, kad ir mums lietuvybė yra svarbi. Dalyvavau JAV LB 2002-ųjų Tarybos rinkimuose. Mūsų tuometis apylinkės pirmininkas pašaipiai žvelgė į šį mano bandymą, bet atsitiko taip, kad laimėjau aš, o ne jis…

Ir štai atėjo sesijos diena, kai pirmąkart įžengiau į salę ir tiesiog nutirpau… Matyt,  buvau jauniausias ir vienintelis pirmas „tarybukas“ JAV LB Taryboje. Buvo sunku nugalėti jaudulį, kad esu toje salėje ir gyvai matau tuos žmones, apie kuriuos tik buvau skaitęs, girdėjęs, o nuo šiol dirbsiu kartu su jais. To jausmo nepamiršiu visą savo gyvenimą ir tai tapo stimulu tolesnei mano veiklai.

Daug ko išmokau iš tuometinių  lyderių, tačiau  darbas JAV LB KV pirmininko pareigose nenuspėjamas. Didžiausias iššūkis suburti žmones, kad jie patikėtų ne tik manimi, bet ir mano veiklos vizija. Ir ką gi, galiu pasakyti, kad man pavyko, turiu nuostabią ir darbščią komandą, už kurią šiandien keliu taurę ir tariu jai „ačiū!“.

– Kokią JAV LB matote, kai ji sulauks 100 metų jubiliejaus, t. y. 2051 metais?

Esu absoliutus optimistas. Labai tikiu jaunimu ir žinau, kad JAV LB savo šimtmetį švęs dideliame mokyklų, apylinkių, lietuviškų organizacijų būryje.

– Ką palinkėtumėte JAV LB ateities lyderiams?

Mieli JAV LB ateities lyderiai, nepamirškime tų, kurie dirbo iki jūsų. Tik jų dėka turime tokį didelį ir neįkainojamą lietuvišką paveldą. Nenuvilkime jų, tęskime jų pradėtus darbus. Tuo pačiu įsiklausykime į jaunimą, kuris kyla šalia mūsų. Įsiklausykime į jų idėjas, leiskime jiems kurti, leiskime ir klysti. Skatinkime juos, nes jie nuostabūs! Būkime jiems pavyzdžiu!

Kalbino Sigita Barysienė

 

Nuotraukos iš asmeninio archyvo.