70 metis – Idėjų mugė

Idėjų mugė

 

Pasakyk man, ir aš pamiršiu. Parodyk man, ir gal prisiminsiu. Įtrauk mane, ir aš suprasiu.                        

                                                                                                                                             Konfucijus

Kviečiame dalyvauti JAV Lietuvių Bendruomenės organizuojamoje IDĖJŲ MUGĖJE, kuri vyks  2021 m. rugsėjo 11 d., šeštadienį, 11 val. r.  Pasaulio Lietuvių Centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439),  galerijoje “Siela”. Tai bus vienas iš kelių JAV Lietuvių Bendruomenės 70-mečiui skirtų renginių, tą savaitgalį vyksiančių Lemonte. Šio renginio tikslas – suburti draugėn JAV lietuvius ir juos vienijančias organizacijas, susipažinti, pasidalinti idėjomis ir surasti būdus jas įgyvendinti, pasitelkiant bendraminčius bei rėmėjus. Kviečiame pasidalinti netikėčiausiomis, originaliomis, kūrybingomis idėjomis, dalintis patirtimi ir įkvėpti vieniems kitus. Idėjų mugėje bus pristatomos idėjos, padėsiančios įtraukti į bendras veiklas kuo daugiau JAV lietuvių, ypač jaunimo.

Idėją prašysime pristatyti žodžiu, stendiniu pranešimu (plakatas) arba filmuota medžiaga(1-2 min.), kur bus pateikiama informacija apie planuojamą ir/arba vykdomą projektą, aptariami idėjos įgyvendinimo būdai ir priemonės, iškeliami tikslai, apibūdinami numatomi rezultatai ir t. t. Jeigu nebus galimybės atvykti į Idėjų mugę, galėsite savo idėją pristatyti nuotoliniu būdu.

Siekiant padėti idėjų autoriams įgyvendinti jų idėjas, kviesime tapti idėjų pirkėjais – jais kviečiame tapti ir pavienius asmenis, ir organizacijas ar kompanijas, norinčias ir galinčias prisidėti savo finansais ar žmogiškaisiais ištekliais prie patikusios idėjos įgyvendinimo. Jeigu negalėsite dalyvauti Idėjų mugėje, tapti idėjos pirkėju galėsite ir nuotoliniu būdu.

Norint dalyvauti Idėjų mugėje reikalinga išankstinė registracija, užsiregistravusiems pateiksime smulkesnę informaciją apie dalyvavimo sąlygas. Daugiau informacijos – el. paštu informacija@javlb.org