Giving Tuesday

 Vienybėje – mūsų stiprybė

 Dėkojame už paramą JAV Lietuvių Bendruomenei, kurios dėka vystoma įvairi ir plati veikla: lituanistinis švietimas, mūsų unikalios kultūros puoselėjimas, visuomeninė veikla, paveldo saugojimo darbai, ryšių su Lietuva stiprinimas. Jūsų parama mums be galo svarbi, be jos negalėsime pasiekti mums visiems svarbių lietuvybės puoselėjimo ir išlaikymo tikslų.