70 metis – Vėliava – Cape Cod

Cape Cod, Massachusetts

Cape Cod apylinkė buvo įkurta 1974m Rugsėjo 26d.  Paukščių namuose.  Dalyvavo 30 žmonių.
Pora metų atgal jau vyresni norėjo atsisaikyti nuo darbo apylinkėj.  Mes jaunesni 50+ metų perėmėm darbą nuo 80 + metų.
Per tą laiką mes turime Vasaros gegužinę,  Vasario 16d.  Minėjimą,  ir Kalėdoms kokį nors susitikimą.   Turėjome Naujų Metų balių su lietuviška muzika kur mūsų 80+ dalyvavo ir turejo tokį gerą laiką! Toliau mes žiūrime kad mūsų vyresni yra prižiūrėti!