Pagrindinis-OLD

Ukraina
FB 70-01
Renginių Kalendorius
LISS2023
LISS PROGRAMA
2023

2023 metų LISS programos trukmė nuo birželio 11 d. iki liepos 16 d.
Registracija vyksta nuo 2022 m. lapkričio 1d. iki 2023 m. vasario 1 d

Spauda

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ,,NAUJIENOS”

Žurnalas lietuvių kalba, pradėtas leisti 2013 m. Leidinyje skelbiama oficiali JAV LB informacija, aprašoma lietuviška veikla, pateikiama aktuali informacija iš Lietuvos, pasaulio, skiriama vietos JAV lietuvių ir Lietuvos kultūros, švietimo, sporto naujienoms. Skelbiami įvairių autorių straipsniai, gvildenantys tautinės tapatybės, bendradarbiavimo su Lietuva, kitomis lietuviškomis organizacijomis bei JAV valdžia klausimus. Leidinys skirtas JAV gyvenantiems visų ,,bangų” lietuviams, kuriems rūpi lietuvybės išsaugojimas ir puoselėjimas išeivijoje.

Bridges

Žurnalas anglų kalba, leidžiamas nuo 1977 metų. Jame rasite straipsnių apie JAV lietuvių veiklą, Lietuvos ir Amerikos lietuvių istoriją ir kultūrą. Per metus išeina 10 žurnalų. Sausio/vasario bei liepos/rugpjūčio numeriai yra jungtiniai

Pensininkas

32 psl. žurnalas, skirtas vyresnio amžiaus lietuviams, spausdinamas padidintu šriftu (amerikietiškai – Large Print). Jame yra tokie skyreliai kaip ,,Iš krikščioniško pasaulio”, ,,Sveikata – brangiausias turtas”, ,,Kelionių gijos”. Žurnale rasite įvairiausių buityje reikalingų patarimų, taip pat, kaip auginti augalus, nesudėtingų, bet įdomesnių valgių receptų, eilėraščių ir linksmesnių nutikimų aprašymų. ,,Pensininką” redaguoja buvusi ilgametė ,,Draugo” dienraščio redaktorė Danutė Bindokienė.

Galerija

MŪSŲ REMĖJAI

Lietuvių Fondas

Kazickų šeimos fondas