National Executive Committee

National
Executive
Committee

LAC Chairman - Arvydas Urbonavičius

+1 (402) 203-1119​

Name/Last name Position Email
Arvydas Urbonavičius
Pirmininkas
Daina Miežlaiškis
Vykdomoji vicepirmininkė
Janina Udrienė
Vicepirmininkė organizaciniams reikalams
Algis Mikuckis
Vicepirmininkas finansų reikalams
Raminta Urbonavičius
Vicepirmininkė specialiems projektams
Vicepirmininkė informacijos reikalams
Alina Orentas
Vicepirmininkė jaunimo reikalams
Inga Klimašauskienė
Vicepirmininkė verslo reikalams
Regina Butkus
Vicepirmininkas archyvų reikalams
Kernius Miežlaiškis
Vicepirmininkas sporto reikalams/ Vice President
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė/ Chair, Public Affairs
Švietimo tarybos pirmininkė/ Chair, Educational Affairs
Socialinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Social Services
Religinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Religious Affairs
Kultūros reikalų tarybos pirmininkė/ Chair/Cultural Affairs
Finansai/ Finances
Estera Sunelaitė
Iždininkė/ Treasurer
Juozas Kazlauskas
IT specialistas/ IT specialist
Tomas Petroliūnas
Spaudos administratorius/ Press
Sigita Barysienė
Sekretorė/ Secretary
Arvydas Barzdukas
Patarėjas JAV LB įstatų reikalams/ Advisor to the president
Marija Čyvaitė
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė/ US LYA representative to LAC

National Executive committees 2021-2024

Religious life Committee
 1. Kun. Jaunius Kelpšas – chairman
 2. Daina Čyvas
 3. Grasilda Reinys – Petkus 
 4. Ses. Laimutė Kabišaitytė
 5. Edvinas Giedrimas
 1. Juozas Polikaitis – chairman
 2. Viktoras Kaufmanas
 3. Eglė Milašauskaitė
 4. Danguolė Navickienė
 5. Ina Stankevičienė
Social affairs Committee
Education Committee
 1. Auksė Motto – chair woman, amotto@svietimotaryba.org
 2. Kristina Petraitienė – treasurer, kpetraitiene@svietimotaryba.org
 3. Laima Apanavičienė – secretary, lapanaviciene@svietimotaryba.org
 4. Aurelija Žulkutė, azulkute@svietimotaryba.org 
 5. Kristina Vyšniauskienė, kvysniauskiene@svietimotaryba.org
 6. Vitalija Virbukienė, vvirbukiene@svietimotaryba.org
 7. Živilė Ramašauskienė, zramasauskiene@svietimotaryba.org
 8. Giedrius Stankevičius, Ph. D., gstankevicius@svietimotaryba.org

 

 1. Krista Bard chair woman
 2. John Howes
 3. Diana Vidutis
 4. Vytautas Aukstuolis
 5. Al Domanskis advisor
Public affairs Committee
Culture Committee
 1. Giedrė Knieža – chair woman
 2. Daina Miežlaiškis – treasurer
 3. Rolandas Dabrukas
 4. Rigonda Savickas
 5. Žygis Janus
 6. Gražina Michnevičiūtė