National Executive Committee

National
Executive
Committee

LAC Chairman - Arvydas Urbonavičius

+1 (402) 203-1119​

Name/Last name Position Email
Arvydas Urbonavičius
Pirmininkas
Daina Miežlaiškis
Vykdomoji vicepirmininkė
Janina Udrienė
Vicepirmininkė organizaciniams reikalams
Algis Mikuckis
Vicepirmininkas finansų reikalams
Raminta Urbonavičius
Vicepirmininkė specialiems projektams
-
Vicepirmininkė informacijos reikalams
Marija Čyvaitė
Vicepirmininkė jaunimo reikalams
Inga Klimašauskienė
Vicepirmininkė verslo reikalams
-
Vicepirmininkas archyvų reikalams
Svajūnas Masilionis
Vicepirmininkas sporto reikalams/ Vice President
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė/ Chair, Public Affairs
Švietimo tarybos pirmininkė/ Chair, Educational Affairs
Socialinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Social Services
Religinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Religious Affairs
Kultūros reikalų tarybos pirmininkė/ Chair/Cultural Affairs
Stacey Mirinavičienė
Finansai/ Finances
Estera Sunelaitė
Iždininkė/ Treasurer
Juozas Kazlauskas
IT specialistas/ IT specialist
Marius Naris
Spaudos administratorius/ Press
Sigita Barysienė
Sekretorė/ Secretary
Arvydas Barzdukas
Patarėjas JAV LB įstatų reikalams/ Advisor to the president
Marija Čyvaitė
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė/ US LYA representative to LAC

National Executive committees 2018-2021

Religious life Committee
 1. Kun. Jaunius Kelpšas – chairman
 2. Daina Čyvas
 3. Grasilda Reinys – Petkus 
 4. Ses. Laimutė Kabišaitytė
 5. Edvinas Giedrimas
 1. Juozas Polikaitis – chairman
 2. Viktoras Kaufmanas
 3. Eglė Milašauskaitė
 4. Danguolė Navickienė
 5. Ina Stankevičienė
Social affairs Committee
Education Committee
 1. Auksė Motto – chair woman, amotto@svietimotaryba.org
 2. Kristina Petraitienė – treasurer, kpetraitiene@svietimotaryba.org
 3. Laima Apanavičienė – secretary, lapanaviciene@svietimotaryba.org
 4. Aurelija Žulkutė, azulkute@svietimotaryba.org 
 5. Kristina Vyšniauskienė, kvysniauskiene@svietimotaryba.org
 6. Vitalija Virbukienė, vvirbukiene@svietimotaryba.org
 7. Živilė Ramašauskienė, zramasauskiene@svietimotaryba.org
 8. Giedrius Stankevičius, Ph. D., gstankevicius@svietimotaryba.org

 

 1. Krista Bard chair woman
 2. John Howes
 3. Diana Vidutis
 4. Vytautas Aukstuolis
 5. Al Domanskis advisor
Public affairs Committee
Culture Committee
 1. Giedrė Knieža – chair woman
 2. Daina Miežlaiškis – treasurer
 3. Rolandas Dabrukas
 4. Rigonda Savickas
 5. Žygis Janus
 6. Gražina Michnevičiūtė