Chapter contacts

Chapter
contacts

Please ignore the information below until this notice is removed...

State:

If you want to view a certain states contact information, click on the coloured states.

Chairman of the DISTRICT

Raminta Urbonavičienė

raminta.u@gmail.com

San Antonio

Ida Hardy – (334) 590 0778

Houston

Indrė Rapalavičiūtė – (402) 203 8023

indrerapal@gmail.com

Dallas

Greta Patapovaitė –  (860)-729-3122

gretabryant78@gmail.com

Chairman of the DISTRICT

Raminta Urbonavičienė

raminta.u@gmail.com

Nebraska – Omaha

Danguolė Antanėlis  Hanson – (402) 203 8023

dantanelis@cox.net

Parapijos

ParishAddressCityStateZip codeEstablished
Šv. Antano540 South 33rd St.OmahaNE681071907

Chairman of the DISTRICT

Raminta Urbonavičienė

raminta.u@gmail.com

Kansas City

Arvydas Jarasius

arvjarasius@comcast.net

Missouri – St. Louis

Danutė Lasky

danutezl6320@att.net

Chairman of the DISTRICT

Raminta Urbonavičienė

raminta.u@gmail.com

Colorado

Tomas Paulauskas

loalac.kc@gmail.com 

Chairman of the DISTRICT

Regina Balčaitienė, MD

reggot@yahoo.com

Nantucket

Inga Puodžiukynienė

inga.ack@gmail.com

Worcester

Eglė Milašauskaitė

e.milasauskaite@gmail.com

Cape Cod

Eglė Šukys

esukys@yahoo.com

Boston

Rima Girniuvienė

rimagirnius@hotmail.com

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas
Šv. Petro 50 Orton Marotta Way Boston MA 02127

Chairman of the DISTRICT

Regina Balčaitienė, MD

reggot@yahoo.com

Maine – Atlantas

Vaida Lowell

vaidalowell@gmail.com

Chairman of the county

Juras Palukaitis,

jurasjuras@hotmail.com

Atlanta

Juozas Kazlauskas – (404) 421 8217

juozaskazlauskas@yahoo.com

 Facebook ,  Svetainė

Chairman of the DISTRICT

Juras Palukaitis,

jurasjuras@hotmail.com

Charlotte

Gabija Jancevičiūtė

gabijajanc@gmail.com

Chairman of the DISTRICT

Juras Palukaitis,

jurasjuras@hotmail.com

Florida – Southwest

Domas Asanavičius

pridurkas@hotmail.com

Florida – St. Petersburg

Monika Bardzilauskaitė

bardzilauskaitem@gmail.com

Florida – West Palm Beach

Marytė Prunskis Brizgienė

mprunskis@yahoo.com

parapijos

Parish Address City State zip code
Šv. Pranciškaus 2157 Clevelend Ave. Fort Myers FL 33902

Chairman of the DISTRICT

Diana Norkienė,

diananork@yahoo.com

Connecticut – Waterbury

Erina Balsys

bitect@yahoo.com

Connecticut – New Haven

Marius Janušaitis

mjlabas@gmail.com

Connecticut – Hartford

Džina Inkratienė

inkratiene@sbcglobal.net

Parapijos

Parish Address City State zip code Established
Šv. Juozapo 46 Congress Ave. Waterbury CT 06708 1894
Šv. Trejybės 53 Capitol Ave. Hartford CT 06106

Chairman of the DISTRICT

Janina Udrienė,

udrys@sbcglobal.net

Grand Rapids

Elga Bukevičius

elrimas@sbcglobal.net

Detroit

Raminta Vilkienė

vilkai@aol.com

Parapijos

ParapijaAdresasMiestasValstijaPašto kodasĮkurta
Šv. Petro ir Povilo520 Myrtle Ave. NWGrand RapidsMI495041904
Dievo Apvaizdos25335 W. Nine Mile Rd.SouthfieldMI480331908

Chairman of the DISTRICT

Rasa Sprindys,

vilkau72@gmail.com

Rochester

Skirmantė Juodeikaitė – Philippone

zuvedra_8@hotmail.com

EAST Long Island

Rasa Mitrulevičienė

rli@nylithuanian.org

New York City

Gintare Bukauskas

zybuokle@gmail.com

Long Island

Ramutė Žukaitė

ramutezukas@hotmail.com

Parapijos

ParapijaAdresasMiestasValstijaPašto kodasĮkurta
Transfiguration64-14 Clinton Ave.MaspethNY113781908
Annunciation260 North 5th St.BrooklynNY112111914

Chairman of the DISTRICT

Nomeda Vučianienė,

vucianisnapalys@juno.com

Cincinnati

Darius Sabaliūnas

dsabaliunas@gmail.com

Cleveland

Algis Gudėnas

lb.cleveland@yahoo.com

Columbus

Jūratė Philips

columbus@gmail.com

Parapijos

ParapijaAdresasMiestasValstijaPašto kodasĮkurta
Šv. Kazimiero18022 Neff Rd.ClevelandOH441191929

Chairman of the DISTRICT

Nerija Orentienė,

nerija@orentas.com

BaltimorE

Gintaras Buivys

gintaras@juno.com

WASHINGTON, DC

Alina Naujokaitis

alinasaule@dclac.org

Chairman of the DISTRICT

Nerija Orentienė,

nerija@orentas.com

CentrAL NJ

Kostas Maštauskas

centrinisnj@javlb.org

NORTHERN NJ

Saulius Galavackas

siauresnj@javlb.org

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Petro ir Povilo 211 Ripley Pl. Elizabeth NJ 07206 1895
Šv. Kazimiero 148 Montgomery St. Paterson NJ 07501 1911
​​​​

Chairman of the DISTRICT

Nerija Orentienė,

nerija@orentas.com

ROANOKE

Silvija Butkeraitytė

silvijab@gmail.com

Chairman of the DISTRICT

Nerija Orentienė,

nerija@orentas.com

PHILADELPHIA

Daiva Kazlauskas

daivakazlauskas@gmail.com

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Jurgio 3581 Salmon St. Philadelphia PA 19134 1902
Šv. Kazimiero 325 Wharton St. Philadelphia PA 19147 1893
Šv. Andriaus 1913 Wallace St. Philadelphia PA 19130 1924

Chairman of the DISTRICT

Ingrida Ivaškaitė – Misevičienė,

ingrida.miseviciene@javlb.org

 

Arizona

Zenonas Misius

zenonas1@juno.com

Chairman of the DISTRICT

Ingrida Ivaškaitė – Misevičienė,

ingrida.miseviciene@javlb.org

 

Los AnGELES

Raimundas Šilkaitis – (847) 848 0895

ray.silkaitis@gmail.com

Facebook

San DiegO

Birutė Uknevičienė – (760) 746 2838

ubirute@yahoo.com

Facebook

San FrancisCO

Eduardas Nuculiak – (650) 739 9800

info@sflithuanians.com

Svetainė , Facebook

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Kazimiero 2718 St. George St. Los Angeles CA 90027 1946

Chairman of the District

Ingrida Ivaškaitė – Misevičienė,

ingrida.miseviciene@javlb.org

 

PortlanD

Giedrė Babarskienė – (503) 974 6407

giedre@portlandlithuanians.com

Facebook

Chairman of the DISTRICT

Ingrida Ivaškaitė – Misevičienė,

ingrida.miseviciene@javlb.org

 

Nevada

Sigitas Jakaitis

nvlietuviai@gmail.com

Chairman of the District

Ingrida Ivaškaitė – Misevičienė,

ingrida.miseviciene@javlb.org

 

Washington State Chapter

Chairman of the DISTRICT

Vesta Valuckaitė,     

vestav@yahoo.com

Brighton Park

Viktoras Kelmelis

victor.kelmelis@rrb.gov

Cicero

Birutė Zalatorienė

Marquette Park

Auksuolė Marciulevičienė

aurumw@yahoo.com

CHICAGO

Ingrida Strokovas

istrokovas@yahoo.com

Lemont

Violeta Valaitytė

muteval@gmail.com

Waukegan

Gintautas Steponavičius

EAST CHICAGO

Loreta Raudonytė – Vician

loretele1218@gmail.com

Parapijos

ParapijaAdresasMiestasValstijaPašto kodasĮkurta
Zion Evangelical Lutheran9000 S. Menard Ave.Oak LawnIL60453
St. James – Tėviškės5129 Wolf Rd.Western SpringsIL60558
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija14915 127th St.LemontIL604391990
Nativity of the Blessed Virgin Mary6813 S. Washtenaw Ave.ChicagoIL606291927
Nekaltojo Prasidėjimo2746 Wset 44th St.ChicagoIL606321915

Chairman of the county

Vesta Valuckaitė,     

vestav@yahoo.com

Indianapolis

Rūta Žekonis

rzekonis@yahoo.com

Chairman of the DISTRICT

Vesta Valuckaitė,     

vestav@yahoo.com

Minnesota

Živilė Norvilaitė – Petersen – (651) 206 0563

pirmininke@lietuviaimn.com

Svetainė

Contact

Have any questions? Fill up our short contact form and let’s get in touch.

    Donate