Pagrindinis

LISS PROGRAMA
2022

2022 metų LISS programos trukmė nuo birželio 12 d. iki liepos 17 d.
Registracija vyksta nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki 2022 m. vasario 1 d.

Slider

Prenumeruokite JAV LB naujienlaiškį

* privalomas laukas

Spauda

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ,,NAUJIENOS”

Žurnalas lietuvių kalba, pradėtas leisti 2013 m. Leidinyje skelbiama oficiali JAV LB informacija, aprašoma lietuviška veikla, pateikiama aktuali informacija iš Lietuvos, pasaulio, skiriama vietos JAV lietuvių ir Lietuvos kultūros, švietimo, sporto naujienoms. Skelbiami įvairių autorių straipsniai, gvildenantys tautinės tapatybės, bendradarbiavimo su Lietuva, kitomis lietuviškomis organizacijomis bei JAV valdžia klausimus. Leidinys skirtas JAV gyvenantiems visų ,,bangų” lietuviams, kuriems rūpi lietuvybės išsaugojimas ir puoselėjimas išeivijoje.

Bridges

Žurnalas anglų kalba, leidžiamas nuo 1977 metų. Jame rasite straipsnių apie JAV lietuvių veiklą, Lietuvos ir Amerikos lietuvių istoriją ir kultūrą. Per metus išeina 10 žurnalų. Sausio/vasario bei liepos/rugpjūčio numeriai yra jungtiniai.

Pensininkas

32 psl. žurnalas, skirtas vyresnio amžiaus lietuviams, spausdinamas padidintu šriftu (amerikietiškai – Large Print). Jame yra tokie skyreliai kaip ,,Iš krikščioniško pasaulio”, ,,Sveikata – brangiausias turtas”, ,,Kelionių gijos”. Žurnale rasite įvairiausių buityje reikalingų patarimų, taip pat, kaip auginti augalus, nesudėtingų, bet įdomesnių valgių receptų, eilėraščių ir linksmesnių nutikimų aprašymų. ,,Pensininką” redaguoja buvusi ilgametė ,,Draugo” dienraščio redaktorė Danutė Bindokienė.

LiTUANUS

Žurnalas pradėtas leisti 1954 m. ir leidžiamas kiekvieną metų ketvirtį. Žurnalas leidžiamas anglų kalba ir yra nemokamas.

Galerija

MŪSŲ RĖMĖJAI

Lietuvių Fondas

Kazickų šeimos fondas

Susisiekite

Kilo klausimų? Užpildykite kontaktų formą ir atsakysime jums.