Tarybos Rinkimai – Informacija Kandidatams

JAV Lietuvių Bendruomenė yra didžiausia Amerikos lietuvius ir jų šeimų narius vienijanti organizacija, o Taryba – svarbiausias jos padalinys,
administruojantis ir puoselėjantis visą organizacijos veiklą: kultūrinius renginius, švietimą, šokių bei dainų šventes, mokslo simpoziumus, archyvus ir
t.t. Todėl kviečiame visus, norinčius ženkliai prisidėti prie Lietuvių Bendruomenės gerovės, kandidatuoti į Tarybą bei aktyviai balsuoti rinkimuose.

Kiekvienas JAV Lietuvių Bendruomenės narys, kuriam svarbi lietuvybė ir kuris ar kuri turi visuomeninių bei organizacinių įgūdžių, gali kandidatuoti į Tarybą. Kandidatūrą turi patvirtinti 10 apygardos ar rinkiminio rajono narių. Kandidatai turi būti iš tų apygardų ar rinkiminių rajonų, kuriuose gyvena bei dalyvauja bendruomenės veikloje. Kandidatai užpildo “Kandidato siūlymo ir sutikimo anketą 2021“ ir ją  pristato savo apylinkės ar apygardos rinkimų komisijai.

Kandidatai turi:

§  Parašai renkami „kandidato anketoje“ nurodytame lape

§  Patvirtinimai elektroniniu paštu turi būti siunčiami apylinkės arba apygardos rinkimų
komisijai. Siūlome naudoti šį „Kandidato parašų rinkimo email“ tekstą.

  •        Atsiųsti užpildytą anketą, savo nuotrauką bei nuskanuotą
    siūlytojų parašų lapą  (jei rinko parašus asmeniškai) savo apylinkės arba apygardos rinkimų komisijai. Komisijų sąrašai yra pateikiami čia.
  •        Kandidatai turi pateikti anketas iki kovo 25 d.

 

Siūlome kandidatams susipažinti su:Leidinys „Ką veikia JAV LB Taryba“ 
Vadovėlis „Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė“ 

JAVLB Įstatai